Archa Liberec

Centrum pro zvířata v nouzi

adopce zvířat
Centrum pro zvířata v nouzi provozuje několik aktivit. Zajišťuje péči o ztracená a zatoulaná zvířata z domácích chovů, především tedy o psy a kočky na území města Liberce. Dále provozuje záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata z volné přírody, kdy se snaží o návrat vyléčených jedinců zpět do přírody. V případě zranění neslučitelných s dalším pobytem ve volné přírodě jsou zvířeti poskytnuty důstojné podmínky pro další život v zajetí. Trvale handicapovaní jedinci ve stanici jsou využíváni jako adoptivní rodiče pro mláďata daného druhu, nebo se využívají pro vzdělávání veřejnosti a ekologickou výchovu.
Zatímco útulek pro opuštěná zvířata má oporu v legislativě a je financován městy, na jejichž území bylo zvíře nalezeno, za zvířata handicapovaná z volné přírody nikdo legislativně nezodpovídá a tudíž nemá za povinnost vydávat náklady na jejich péči. Centrum ARCHA tedy musí shánět prostředky na financování své aktivity, která je velmi veřejností žádaná, z grantů, dotací a darů.
Ročně projde záchrannou stanicí přes 1.000 živých zvířat. V současné chvíli je ve stanici 28 trvale handicapovaných živočichů, především ptáků. Náklady na jejich péči tvoří nemalou položku rozpočtu stanice a právě zde, je prostor pro možnou spolupráci. Uváděné ceny tvoří pouze část skutečně vynaložených nákladů na daného živočicha, aby adopce byla dosažitelná pro větší část společnosti. Níže uvádíme seznam trvale handicapovaných živočichů k adopci a podmínky adopce.

Podmínky adopce:
• adopce zvířete se počítá na období jednoho roku a není závazkem v adopci pokračovat i v dalších letech
• lze adoptovat více zvířat najednou

• částku za vybraný druh je třeba uhradit na č.účtu: 8020612/0800 variabilní symbol 33300, na vyžádání vystavíme daňový doklad pro možnost uplatnění odpočtu DPH
• dárce bude uveden na cedulce u expozice (velikost 10 x 7 cm) a dále i na internetových stránkách a dostane od nás dárcovský list, jímž Liberecká ZOO děkuje za podporu záchranné stanice

Bližší informace získáte při kliknutí na vyobrazení daného druhu.

11-08-16-02-45-13-bartjpg.jpgimg_8716jpg.JPG img_8783jpg.JPG 11-08-16-02-58-12-vyrjpg.jpg 11-08-16-03-18-54-pustikjpg.jpg img_8679jpg.JPG VRANA img_8759jpg.JPG kuna skalnívlastovkahavran_malajpg.jpgvrabec

 
fwefe