Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec

ZÁCHRANNÁ STANICE

Záchranná stanice v rámci centra ARCHA poskytuje pomoc handicapovaným volně žijícím zvířatům, tj. takovým jedincům, kteří jsou v důsledku zranění, nemoci či jiných okolností dočasně či trvale neschopni přežít ve volné přírodě. Zaměstnanci Centra se také snaží operativně řešit každodenní problémy společného soužití lidí a volně žijících zvířat.

Zajišťujeme:
  • odchyt handicapovaných volně žijících zvířat na Liberecku, Jablonecku, Frýdlantsku, Tanvaldsku, Turnovsku a Železnobrodsku a jejich odborné ošetření a léčbu
  • rekonvalescenci a potřebnou rehabilitaci před opětovným vypuštěním zpět do volné přírody
  • odchov nalezených a opuštěných mláďat a jejich návrat do přírody
  • důstojné podmínky pro dožití trvale handicapovaným jedincům
  • odborné poradenství v oblasti ochrany živočichů

POMÁHEJTE PŘEDEVŠÍM TEHDY, JE-LI ZVÍŘE V OHROŽENÍ DŮSLEDKEM NEGATIVNÍ LIDSKÉ ČINNOSTI. NEZASAHUJTE ZBYTEČNĚ DO PŘIROZENÝCH PŘÍRODNÍCH PROCESŮ.“

Historie

Stanice začala vznikat v roce 2006, kdy se bývalý Městský útulek pro zvířata stal součástí Zoo Liberec. Tehdy začaly na pozemku vedle útulku vyrůstat díky sponzorskému daru první voliéry. V roce 2008 velmi pomohl rozvoji stanice Liberecký kraj, z jehož dotace byl zakoupen odchytový automobil, nezbytné pomůcky a byly vybudovány další ubikace pro handicapovaná zvířata.

V roce 2009 se stanice stala součástí Národní sítě záchranných stanic pro volně žijící živočichy a spravovala území tří obcí s rozšířenou působností: Liberec, Jablonec n.N., Frýdlant a od roku 2022 také nově spravuje Tanvald, Turnov a Železný Brod.

V letech 2012-2013 proběhla výstavba nového areálu záchranné stanice díky podpoře Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Projekt s názvem „Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“ č. projektu v rámci OPŽP: CZ.1.02/6.2.00/10.09564. V rámci projektu byly vystavěny tři řady voliér s betonovými vanamy proti podhrabu živočichů, dále oplocený výběh pro vodní ptáky s jezírkem, oplocenka pro srny, rozletová voliéra pro rehabilitované ptáky, izolační voliéra a hospodářský objekt se zimovištěm, garáží a veřejným WC pro návštěvníky akcí. V rámci projektu byl dále zakoupen automobil a traktůrek na sekání trávy a zimní údržbu. Díky projektu mohl být stávající objekt útulku napojen na kanalizaci a vyroben letní užitkový vodovod pro údržbu voliér využívající vodu z podzemního vrtu.

Celkové náklady projektu činily: 15 962 830 Kč.

Současnost

V současné době stojí v areálu stanice 2 řady voliér pro ptáky, 1 řada voliér pro trvale handicapované dravce a sovy, oplocenka pro vodní ptáky, 1 řada voliér pro savce, 5 hliníkových univerzálních voliér (pro veverky), dva propojitelné výběhy pro srny, 1 velká kruhová voliéra, izolační voliéra, prstencová rozlétávací voliéra, jednotka intenzivní péče, zimoviště, stáj pro kopytníky a zázemí pro exotická zvířata.