ADOPČNÍ PŘÍSPĚVEK = 1.500 Kč/ROK

V ČR se sojka vyskytuje poměrně hojně a její počty vzrůstají. Vyskytuje se celoročně v lesích, parcích, zahradách a sadech, poslední dobou ale i ve městech. Sojky stejně jako všichni krkavcovití ptáci jsou učenlivé a učí se zvuky, které slyší kolem sebe. Sojky se živí převážně rostlinou stravou jako jsou žaludy a bukvice, ořechy, obilí a různé bobule, ale i hmyzem a malými obratlovci. Do záchranné stanice se dostávají nejčastěji mláďata ze zničených hnízd a dospělí ptáci poranění jiným živočichem, nebo dopravou.

Prdim

Nález v r. 2011 v Jablonci nad Nisou jako vzletné mládě navyklé na člověka – imprintované chování – „žebrá o potravu“ – nelze vypustit do přírody

Čeká na podporu