Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec

ADOPTUJ

Hledáte čtyřnohého kamaráda na hlídání, na dlouhé procházky do přírody, nebo jen staršího pejska, nebo kočičku na mazlení? Počítáte s tím, že po Vašem boku může strávit i 10-15 let a máte dostatek trpělivosti, lásky a energie? Pak budeme rádi, když si toho pravého kamaráda vyberete právě z naší nabídky. Dříve než se rozhodnete pro osvojení zvířete z útulku, seznamte se s několika informacemi, které Vám možná pomohou sžít se s novým členem rodiny rychleji.

 • Do útulku jsou přijímáni nalezení psi a kočky, často se několik dní potulující po ulicích. Jaký mělo zvíře osud, než se dostalo do útulku, se dá velmi těžko zjistit. Proto je potřeba počítat s tím, že s pejskem či kočičkou bude pravděpodobně mnohem víc starostí, než se zvířetem zakoupeným od chovatele.
 • U zvířete z útulku vždy nelze určit přesně plemeno, věk ani povahu, u štěňat nelze zaručit, do jaké velikosti dorostou a jaký bude jejich vzhled v dospělosti.
 • Zvíře může mít určité zlozvyky, které se nepodařilo v útulku odhalit a následně odstranit (kousání drobných předmětů, nesnášenlivost s ostatními zvířaty – psy, kočkami, drůbeží…).
 • Zvíře nezačne poslouchat ihned druhý den po jeho převzetí, je nutné mít velkou trpělivost a pomoci mu překonat jeho strach z nového prostředí.

Přesto, že je zvíře v útulku několikrát vyšetřeno veterinárním lékařem, mohou se u něho po převzetí objevit ZDRAVOTNÍ POTÍŽE. Zvíře je totiž po přechodu do nového prostředí oslabeno a je vnímavější k chorobám, nebo se objeví následky zranění či onemocnění, které proběhlo před umístěním do útulku.

Pokud dojde k onemocnění zvířete bezprostředně po převzetí:
– kontaktujte ihned útulek
– útulek zajistí zvířeti bezplatnou léčbu u smluvního veterináře, který v útulku zajišťuje veterinární péči: veterinární klinika – MVDr. Vladimír Jurek, Ostašovská 584/26, Liberec 11, tel. 485 103 881
– respektujte, prosím, provozní dobu kliniky od 7:00-18:00, mimo tyto hodiny hradí osvojitel pohotovostní příplatek (100% ceny ošetření) z vlastní kapsy
– pokud bude zvíře ošetřeno jinde, hradí náklady na léčbu osvojitel sám v plné výši

 • Pokud jste si osvojili z útulku fenu či kočku, je zde určité riziko, že před umístěním do útulku zvíře zabřezlo. Dostane-li se zvíře do útulku v nízkém stadiu březosti, nelze toto zjistit. Dojde-li k takové situaci, kontaktujte okamžitě útulek a konzultujte další postup.
 • Zvíře nezačne přijímat Vámi podávanou potravu vždy bez problémů. Zpočátku může krmení odmítat, nebo mohou nastat dietetické potíže (průjem).
 • V prvních dnech se vyvarujte situací, které by daly zvířeti příležitost k útěku. Nenechávejte ho bez dozoru. Pokud vlastníte pejska, upravte mu před procházkou obojek tak, aby se z něho nemohl vyvléct.

Děkujeme Vám a přejeme spoustu krásných chvil s Vaším novým čtyřnohým kamarádem.

Co je třeba k osvojení zvířete:
 • předložit platný průkaz totožnosti a být osoba plnoletá a svéprávná
 • mít trvalé bydliště na území České republiky
 • mít s sebou vodítko a obojek na psa, přenosku na kočky a ostatní zvířata (nelze u nás zakoupit)
 • zvířata darujeme, jsme rádi, když se dostanou co nejrychleji do nové rodiny
Podmínky adopce:

Na své náklady nový osvojitel zajistí:

 • zvířeti vyhovující životní podmínky, zejména dostatek vhodné stravy, stálou možnost napájení čerstvou vodou, dostatek pohybu, základní hygienu a zdravotní péči a v případě onemocnění péči veterinární, a dodrží i další požadavky dané zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání,
  v platném znění a zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění,
 • pravidelné očkování zvířete proti vzteklině a virovým chorobám,
 • zvíře nebude zapojeno do reprodukčního cyklu; pes nebude užíván ke krytí fen, fena nebude kryta a nebude odchovávat štěňata,
 • zabezpečí zvíře před únikem či odcizením; nesmí ho prodat ani darovat; únik ihned ohlásí útulku,
 • odpovídá za veškeré škody vzniklé držením zvířete v náhradní péči,
 • umožní kdykoliv kontrolu zvířete správci zvířete nebo inspektorovi příslušné krajské veterinární správy.

Po dobu 4 měsíců od nálezu zvířete:

 • v případě zájmu svěřit zvíře do trvalé péče třetí osoby ohlásí předem útulku totožnost této osoby,
 • v případě, že se nebude moci ze závažných důvodů o zvíře starat, vrátí je zpět do útulku nebo bude postupovat podle předchozího bodu,
 • prostřednictvím správce zvířete vrátí zvíře původnímu majiteli, pokud se tento do 4 měsíců od vyhlášení nálezu o zvíře přihlásí.