Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec

EKOVÝCHOVA

Exkurze pro školní kolektivy

Komentovaná prohlídka záchranné stanice a útulku s možností venčení psů.
Délka trvání: 1 hodina
Cena: 35 Kč za žáka
Rezervace termínu: I. Hancvenclová, mob.: 728 040 610

Výukové programy pro školy
Pomoc v zimě

Výukový program pro předškolní děti a 1. a 2. třídu ZŠ
Délka programu: 2 x 60 min.
Období konání: listopad – březen
Cena: 40,-Kč (v ceně je i materiál na výrobu krmítka)
Cíl: seznámení se zimními spáči a s přikrmováním zvířat v zimním období

Během programu se děti dozvědí, jak mohou pomoci přežít zvířátkům kolem nás v drsném zimním období, či jak se postarat o pozdně narozené ježečky, nebo probuzené netopýry. Součástí programu je i výroba šiškového krmítka.

Máme rádi zvířata?

pro 3.-9. třídy ZŠ (přizpůsobeno věku žáků)
délka programu: 2 hodiny + venčení
období konání: celoročně
cena: 35,- Kč za žáka
cíl: Program se snaží vést žáky k zodpovědnému vztahu ke zvířatům.

Účastníci se seznámí s tím, jak a proč fungují útulky a záchranné stanice pro zvířata, jak se mají účastníci správně zachovat v problematických situacích se zvířaty, co mohou sami aktivně dělat pro ochranu zvířat a jejich prostředí. Uvidí zvířata umístěná v Centru ARCHA a nahlédnou i do jeho zákulisí. V případě hezkého počasí je možnost vzít na procházku i několik psů z útulku.

Život s handicapem

pro 6.-9. třídu ZŠ
délka programu: 2 hodiny
období konání: celoročně
cena: 35,- Kč za žáka
cíl: Uvědomění si vlivu člověka na životy zvířat z volné přírody.

Program svými aktivitami a hrami směřuje k uvědomění si důsledků lidské činnosti ve vztahu k živočichům ve volné přírodě. Některé z nich se dají představit na kolekci trvale handicapovaných živočichů v záchranné stanici Centra ARCHA.

Akce pro veřejnost
vypouštění netopýrů zimujících v ARŠE

V ARŠE zimuje přes padesátku netopýrů 5ti různých druhů. Konkrétní datum vypouštění bude závislé na aktuálním počasí, předpoklad březen/duben.

Komentované prohlídky Záchranné stanice

Kdy? 5. – 9.8.2024 každý den od 16.00 hod.

POZOR! Omezený počet lidí ve skupině na 15, proto je třeba se předem nahlásit na e-mail: machackova@zooliberec.cz.