ADOPČNÍ PŘÍSPĚVEK = 6.000 Kč/ROK

Orel královský je v České republice veden jako kriticky ohrožený druh. Několik párů hnízdí na jihu Moravy na Břeclavsku a v Bílých Karpatech. Ptáky ohrožuje ničení životního prostředí, nelegální lov a úbytek přirozené potravy, kterou jsou zejména středně velcí savci – sysel, křeček, zajíc, ale loví i ptáky – krkavcovité, koroptve, bažanty, holuby. Do stanice se dostávají pro vzdělávací účely vyřazení jedinci z chovu ze zoologické zahrady.

Samice

Ve stanici od r. 2021, převezena ze zoo jako trvalý handicap po amputaci křídla

ČEKÁ NA PODPORU

Samec

Ve stanici od r. 2023, převezen ze zoo

ČEKÁ NA PODPORU