ADOPČNÍ PŘÍSPĚVEK = 6.000 Kč/ROK

Orel královský je v České republice veden jako kriticky ohrožený druh. Několik párů hnízdí na jihu Moravy na Břeclavsku a v Bílých Karpatech. Ptáky ohrožuje ničení životního prostředí, nelegální lov a úbytek přirozené potravy, kterou jsou zejména středně velcí savci – sysel, křeček, zajíc, ale loví i ptáky – krkavcovité, koroptve, bažanty, holuby. Do stanice se dostávají pro vzdělávací účely vyřazení jedinci z chovu ze zoologické zahrady.

Samice

Ve stanici od r. 2021, převezena ze zoo jako trvalý handicap po amputaci křídla

samici na rok 2024 sponzoruje:

Jana Křůmalová z Loučné

Děkujeme!

Samec

Ve stanici od r. 2023, převezen ze zoo

samce na rok 2024 sponzoruje:

Jana Křůmalová z Loučné

Děkujeme!