ADOPČNÍ PŘÍSPĚVEK = 5.000 Kč/ROK

Moták pochop náleží mezi zvláště chráněné druhy ptáků v kategorii ohrožených. Hnízda staví na zemi, nebo v husté mokřadní vegetaci nad vodní hladinou. V rámci managementu ochrany druhu je důležité zachování původních mokřadních stanovišť s rákosinami, jež pochopům umožňují nerušené hnízdění. Dojde-li k nálezu hnízda motáka pochopa na intenzivně obhospodařované půdě, je nutné kolem hnízdiště zřídit ochrannou zónu o rozměrech nejméně 30 × 30 m, která zůstane nesečena a umožní ptákům klidné vyvedení potomstva.

Samice

Nález 2009 v Rychnově u Jablonce nad Nisou, zlomené křídlo

Krásného dravce naši veterináři operovali, ovšem časem se ukázalo, že kost nesrostla a došlo i k odumření tkáně. Křídlo tedy muselo být amputováno.

Samičku pro rok 2024 podpořili:

K+K+J Tomanovi z Liberce (pravidelná adopce již od roku 2014)

Děkujeme!