ADOPČNÍ PŘÍSPĚVEK = 800 Kč/ROK

V České republice patří vlaštovka mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožených. Úmyslné shazování hnízd je výslovně zakázáno (zákon č. 114/1992 Sb.). Vlaštovka je tažný pták a hnízda využívá opakovaně. Vlaštovka žije v těsné blízkosti člověka. Za hlavní příčinu úbytku vlaštovek je považována intenzifikace zemědělství vedoucí k nedostatku potravních a hnízdních příležitostí, či redukce a větší hygiena chovů skotu. Potravinovou dostupnost také negativně ovlivňuje používání herbicidů a pesticidů. Vlaštovky se do záchranné stanice nejčastěji dostávají s poraněnými křídly po nárazu na překážku.

Vlaštovka

Nález v r. 2012 v Liberci, zlomenina křídla po nárazu na překážku

ČEKÁ NA PODPORU