ZRANĚNÁ ČI UHYNULÁ ZVĚŘ

Zraněná či uhynulá lesní zvěř je majetkem uživatele honitby, na nehonebních pozemcích patří majiteli nejbližší honitby. Proto je třeba nejprve kontaktovat myslivce, kteří by měli zvěř dohledat. Nález oznamte Městské policii nebo Policii ČR, kteří mají k dispozici kontakty na myslivecká sdružení.

Záchranná stanice zasahuje u zvěře tehdy, pokud např. zvíře někde uvízne a je potřeba ho urychleně vyprostit, nebo není-li možné zajistit výjezd myslivce.

SRNA V ZÁSTAVBĚ
  • Pokus o odchyt zdravé srny, která je schopná se sama z prostoru dostat, nadělá víc škody než užitku – může dojít ke zranění či úhynu zvířete a též např. srážce s automobilem, když ve stresu vyběhne do ulice. Pokud ji nebudeme stresovat vyháněním či pokusem o odchyt, ve většině případů si najde cestu do bezpečí sama.
  • Pronikne-li srna do oploceného prostoru, otevřete co nejvíce možných východů, na pozemek nechoďte, zvíře nevyhánějte a nepozorujte ho z blízkosti. Je pravděpodobné, že odejde až v noci, kdy je klid, takže se neznepokojujte, že hned neodběhne.
  • Pomoc (myslivce, záchrannou stanici, městskou policii, hasiče) má smysl žádat tehdy, kdy je zvíře zraněné, uvízlé (v plotě, jímce, pletivu apod.), nebo prokazatelně nemá šanci se z uzavřeného prostoru samo dostat.