POTŘEBUJÍ POMOC:
 • Jsou-li zraněná, promoklá, podchlazená, apatická
 • Jsou-li v nebezpečí – zničení hnízda, pohybují se na rušné silnici, hrají si s nimi děti…
 • Jsou-li v blízkosti mrtví sourozenci či rodiče
 • Vypadnou-li z hnízda – tj. holátka a málo opeřená mláďata

Jak pomoci?

Mláďat ptáků se můžete dotknout, ptačím rodičům lidský pach nevadí.

 • Vyletující ptáčata, která poskakují po silnici, odneste o pár metrů vedle do křoví, rodiče si je najdou. Vyletující mláďata dravců, která najdete na zemi, vysaďte v okolí místa nálezu do výšky.
 • Zdravé málo opeřené ptáče vypadlé z hnízda se pokuste do hnízda vrátit.
 • Pokud to není možné, vezměte ho do tepla a kontaktujte záchrannou stanici. Je-li nutné, abyste se před předáním do záchranné stanice o ptáče chvíli postarali, umístěte ho v krabici vystlané např. ubrousky. Bez porady se záchrannou stanicí ho ničím nekrmte.
 • Nenechávejte si ptáče doma déle než 1 den, předejte ho co nejrychleji do záchranné stanice!
NEPOTŘEBUJÍ POMOC:

Ptáčata polovzletná (vyletující) – již plně opeřená, nemají na těle holá místa, ale ještě neumějí létat. Nejsou vypadlá z hnízda! V určitém věku sama opouští hnízdo, pohybují se v jeho okolí a rodiče je krmí. Většina druhů neumí létat hned, musí se to naučit a trvá to několik dní. To, že jim v té době hrozí nebezpečí např. od koček, není důvodem k  odebírání z přírody! Přirozený odchov rodiči nemůže lidská péče dostatečně nahradit.

Nikdy neodchovávejte ptáčata doma!
 • Potřebuje-li ptáče pomoc, předejte ho co nejdříve záchranné stanici. Chov volně žijících ptáků v zajetí bez povolení je zákonem zakázán.
 • Různé druhy ptáků mají různé potravní nároky. Nevhodnou potravou jim můžete způsobit vážné trávicí problémy a následný úhyn.
 • Holátka vyžadují velmi časté krmení (alespoň každých 30 minut).
 • Po opuštění hnízda se musejí rozlétat a zesílit ve velké venkovní voliéře.
 • Bez zkušeností nemusíte u ptáčete včas odhalit zranění, které později už nebývá léčitelné.
 • V laické péči se ptáče snadno ochočí, získá nevratné nevhodné návyky a při vypuštění do přírody není schopné přežít.