Vždy je třeba předpokládat, že zvíře má pána a někdo ho hledá. Je tedy nutné nahlásit jeho nález i v případě, že si zvíře chcete ponechat, jinak se dopouštíte krádeže! Místem pro nahlášení nálezu zvířat v Liberci je útulek. V případě, že se majitel do dvou měsíců od nahlášení nálezu neozve, stáváte se novými majiteli zvířete.

Pokud si nalezené zvíře ponechat nechcete, kontaktujte útulek na uvedených telefonních číslech. Útulek zajistí odchyt zvířete. Bez předchozí domluvy zvířata do útulku nevozte! V nočních hodinách  (od 19.00 do 7.00 hod.) se v nejnutnějších případech ohrožujících zdraví a bezpečnost na veřejném prostranství můžete obrátit na Městskou policii na bezplatné lince 156.

U zvířat nalezených v jiných obcích je třeba se obrátit na starostu obce, který zvíře umístí do útulku, se kterým má obec smlouvu.

POZOR! Obce v okolí Liberce jako Stráž nad Nisou, Mníšek, Dlouhý Most mají smlouvu s jiným útulkem! Do ARCHY je tedy opravdu nevozte, děkujeme.