Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec

jak pomoci

Vždy je třeba předpokládat, že zvíře má pána a někdo ho hledá. Je tedy nutné nahlásit jeho nález i v případě, že si zvíře chcete ponechat, jinak se…
Podezření na týrání zvířat, chov v nevhodných podmínkách apod. nahlaste na příslušnou Krajskou veterinární správu – v našem kraji je to: Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, tel. : 485…
ZRANĚNÁ ČI UHYNULÁ ZVĚŘ Zraněná či uhynulá lesní zvěř je majetkem uživatele honitby, na nehonebních pozemcích patří majiteli nejbližší honitby. Proto je třeba nejprve kontaktovat myslivce, kteří by…
NETOPÝŘÍ INVAZE V srpnu a v září netopýři během noci mohou nalétávat okny do bytů – často se jedná o několikasetčlenné skupiny. V tom případě otevřete okna dokořán, rozhrňte záclony…
NEPOTŘEBUJÍ POMOC! Ježci bývají nejčastěji nacházeni na podzim. Tehdy se pozdní mláďata snaží co nejrychleji vykrmit do zimovací kondice. Pro ježčí populaci nemá žádný smysl ujímat se těchto…
U savců,  jejichž mláďata se rodí v norách, hnízdech či dutinách, je situace odlišnější. Nález mláděte bez matky obvykle značí problém. POTŘEBUJÍ POMOC: ještě slepá či velmi malá mláďata…
NEPOTŘEBUJÍ POMOC! Srnčat a zajíčků, kteří leží v klidu v trávě, se nedotýkejte, nenechte k nim přibližovat psy a rychle se vzdalte! Matka je přichází jen několikrát denně nakojit, jinak…
Příznaky špatného zdravotního stavu: apatie (zavřené oči, načepýřený, hlavu schovává pod křídlo, nechá se lehce chytit) povislé křídlo poškozené opeření nepostaví se či neudrží rovnováhu otevřené rány krvácení…
POTŘEBUJÍ POMOC: Jsou-li zraněná, promoklá, podchlazená, apatická Jsou-li v nebezpečí – zničení hnízda, pohybují se na rušné silnici, hrají si s nimi děti… Jsou-li v blízkosti mrtví sourozenci či…