NEPOTŘEBUJÍ POMOC!

Srnčat a zajíčků, kteří leží v klidu v trávě, se nedotýkejte, nenechte k nim přibližovat psy a rychle se vzdalte! Matka je přichází jen několikrát denně nakojit, jinak se u něj záměrně nezdržuje, aby nepřilákala predátory. Zajíci často vyvedou mladé i v městských parcích. Najdete-li je na rušném místě (cesta, hřiště), nedotýkejte se jich holýma rukama, ale přeneste je např. na prkénku o kus dál do křoví.

POTŘEBUJÍ POMOC:
  • mláďata osiřelá – v jejichž blízkosti byla nalezena uhynulá matka, nebo vytrvale běhají za lidmi a pískají
  • jsou-li zraněná, podchlazená, promoklá, apatická
  • mají-li na těle muší vajíčka či larvy
  • jsou-li v nebezpečí – uvíznutí v pasti (jáma, nádrž…), přineseni psem, hrají si s nimi děti…
Jak pomoci?
  • Kontaktujte záchrannou stanici nebo myslivce. Bez porady se záchrannou stanicí ho ničím nekrmte.
  • Nenechávejte si mládě doma déle než 1 den, předejte ho co nejrychleji do záchranné stanice!