U savců,  jejichž mláďata se rodí v norách, hnízdech či dutinách, je situace odlišnější. Nález mláděte bez matky obvykle značí problém.

POTŘEBUJÍ POMOC:
  • ještě slepá či velmi malá mláďata (kojenci) mimo noru či dutinu
  • mláďata osiřelá, opuštěná – v jejichž blízkosti byla nalezena uhynulá matka, nebo vytrvale běhají za lidmi
  • jsou-li zraněná, podchlazená, promoklá, apatická
  • mají-li na těle muší vajíčka či larvy
  • jsou-li v nebezpečí – zničení nory či hnízda, uvíznutí v pasti (jáma, nádrž…), přineseni psem, hrají si s nimi děti…
Jak pomoci?
  • Kontaktujte záchrannou stanici. Je-li nutné, abyste se před předáním do záchranné stanice o mládě chvíli postarali, přeneste ho do tepla, ke slepým a podchlazeným mláďatům přiložte ohřívací lahev. Bez porady se záchrannou stanicí ho ničím nekrmte.
  • Nenechávejte si mládě doma déle než 1 den, předejte ho co nejrychleji do záchranné stanice!