Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec

Virtuální adopce

Nabídka zvířat

Centrum pro zvířata v nouzi provozuje několik aktivit. Zajišťuje péči o ztracená a zatoulaná zvířata z domácích chovů, především tedy o psy a kočky na území města Liberce. Dále provozuje záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata z volné přírody, kdy se snaží o návrat vyléčených jedinců zpět do přírody. V případě zranění neslučitelných s dalším pobytem ve volné přírodě jsou zvířeti poskytnuty důstojné podmínky pro další život v zajetí. Trvale handicapovaní jedinci ve stanici jsou využíváni jako adoptivní rodiče pro mláďata daného druhu, nebo se využívají pro vzdělávání veřejnosti a ekologickou výchovu.
Zatímco útulek pro opuštěná zvířata má oporu v legislativě a je financován městy, na jejichž území bylo zvíře nalezeno, za zvířata handicapovaná z volné přírody nikdo legislativně nezodpovídá a tudíž nemá za povinnost vydávat náklady na jejich péči. Centrum ARCHA tedy musí shánět prostředky na financování své aktivity, která je velmi veřejností žádaná, z grantů, dotací a darů.
Ročně projde záchrannou stanicí přes 1.000 živých zvířat. V současné chvíli je ve stanici 28 trvale handicapovaných živočichů, především ptáků. Náklady na jejich péči tvoří nemalou položku rozpočtu stanice a právě zde, je prostor pro možnou spolupráci. Uváděné ceny tvoří pouze část skutečně vynaložených nákladů na daného živočicha, aby adopce byla dosažitelná pro větší část společnosti. Níže uvádíme seznam trvale handicapovaných živočichů k adopci a podmínky adopce.

Podmínky adopce:
  • adopce zvířete se počítá na období jednoho roku a není závazkem v adopci pokračovat i v dalších letech
  • lze adoptovat více zvířat najednou
  • dárce bude uveden na cedulce u expozice (velikost 10 x 7 cm), na internetových stránkách a dostane od nás dárcovský list, jímž Liberecká ZOO děkuje za podporu záchranné stanice (lze využít jako dárek pro třetí osobu)
  • rozhodnete-li se pro adopci některého z trvale handicapovaných jedinců kontaktujte záchrannou stanici
poštolky
vlaštovka obecná
orel královský
moták pochop
káně lesní
vrabec domácí
výr velký
kuna skalní
sojka obecná
vrána obecná šedá
puštík obecný
lasice kolčava